iler

İler: İngilizce ve Türkçe Anlamı

Giriş

“İler” kelimesi, İngilizce’de “later” olarak karşılık bulur ve zamanla ilgili bir kavramı ifade eder. Hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan bu kelime, çeşitli bağlamlarda farklı anlamlara gelebilir. Bu makalede, “iler” kelimesinin İngilizce ve Türkçe anlamlarını, kullanım alanlarını ve nüanslarını derinlemesine inceleyeceğiz.

İngilizce Anlamı: Later

İngilizce’de “later” kelimesi, “daha sonra” veya “sonra” anlamına gelir. Zamanla ilgili bir sıfat veya zarf olarak kullanılabilir. Sıfat olarak kullanıldığında, gelecekteki bir zamanı belirtirken, zarf olarak kullanıldığında, bir eylemin veya olayın daha sonra gerçekleştiğini ifade eder.

Örnekler:

 • I’ll see you later. (Seni daha sonra göreceğim.)
 • The train will arrive later than expected. (Tren beklenenden daha sonra gelecek.)
 • I’ll do it later. (Bunu daha sonra yapacağım.)
 • He came home later that night. (O gece daha sonra eve geldi.)

Türkçe Anlamı: İler

Türkçe’de “iler” kelimesi de zamanla ilgili bir kavramı ifade eder. Ancak, İngilizce’deki “later” kelimesinden biraz farklı anlamlara gelebilir. “İler” kelimesi genellikle “gelecekte” veya “sonrasında” anlamında kullanılır.

Örnekler:

 • İler görüşeceğiz. (Gelecekte görüşeceğiz.)
 • İler ne olacak? (Sonrasında ne olacak?)
 • İler bir tarihte görüşelim. (Gelecekte bir tarihte görüşelim.)
 • İler ki günlerde görüşmek üzere. (Sonraki günlerde görüşmek üzere.)

Kullanım Alanları

Hem İngilizce’de hem de Türkçe’de “iler” kelimesi çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. İşte en yaygın kullanım alanlarından bazıları:

 • Randevu ve toplantılar: Gelecekteki bir zamanı belirtmek için kullanılır.
 • Planlar ve hedefler: Gelecekteki planları veya hedefleri ifade etmek için kullanılır.
 • Olayların sırası: Bir eylemin veya olayın daha sonra gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır.
 • Karşılaştırmalar: İki zaman arasındaki farkı belirtmek için kullanılır.
 • Tahminler: Gelecekteki olayları veya sonuçları tahmin etmek için kullanılır.

Nüanslar

“İler” kelimesinin İngilizce ve Türkçe’deki anlamları arasında bazı nüanslar vardır. İngilizce’de “later” kelimesi genellikle daha kesin bir zamanı ifade ederken, Türkçe’deki “iler” kelimesi daha genel bir gelecek zamanını ifade edebilir. Ayrıca, “iler” kelimesi Türkçe’de bazen “daha sonra” anlamında da kullanılabilir, ancak bu kullanım İngilizce’de yaygın değildir.

Sonuç

“İler” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de zamanla ilgili önemli bir kavramı ifade eder. Her iki dilde de çeşitli bağlamlarda kullanılabilir ve gelecekteki zamanları, planları, olayların sırasını ve daha fazlasını belirtmek için kullanılabilir. İngilizce’deki “later” kelimesi ile Türkçe’deki “iler” kelimesi arasındaki nüansları anlamak, bu kelimeleri doğru ve etkili bir şekilde kullanmak için çok önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi