Ileriye Doğru Bütünleşme ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ileriye Doğru Bütünleşme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ileriye Doğru Bütünleşme" ne demek?

 1. Firmanın, bir sonraki üretim aşamadaki firmayı ele geçirerek ürünün dağıtım kanallarını denetimi altına alması.

Ileriye Doğru Bütünleşme nedir? İlişkili sözcükler

 • Geriye Doğru Bütünleşme: Firmanın, aramalı satın aldığı firmaları ele geçirmesi ya da satın alması. devamı...
 • Bütünleşik üretim: Hammaddeden sonul mala kadar tüm üretim süreçlerinde bir önceki aşamada üretilen malın bir sonraki aşamada girdi olarak kullanıldığı, diğer bir deyişle her bir üretim sürecinin birbirine bağlanarak bütün üretim aşamalarının aynı tesiste gerçekleştirildiği üretim. devamı...
 • Kimyasal Olarak Düzenlenen Iyon Kanalları: İyon kanalları gibi hizmet eden hücre zarlarındaki integral proteinler. Özgün bir madde kendine özgü almaçlar bağlandığında protein kanallarının biçimi değişir ve iyon kanalları açılır ve iyonlar zarın bir yanından diğer yanına doğru hareket eder. devamı...
 • Bütçe Denetimi: Yürütmenin yasama organından aldığı yetkiyle gerçekleştirdiği harcamaların ve gelir toplama etkinliğinin, alınan yetki çerçevesinde yapılıp yapılmadığının yasal yerindelik, mali ve başarım açısından Sayıştay kanalıyla denetimi. krş. bütçe yasal yerindelik denetimi, bütçe başarım denetimi, bütçe mali denetimi. devamı...
 • Ele Geçirme: Hukuki açıdan bir firmanın başka bir firmanın varlıklarının yarısından fazlasını satın alması. krş. beyaz şövalye, kara şövalye devamı...
 • Davranışsal Firma Kuramı: Firmanın yöneticiler, hissedarlar, işçiler gibi farklı alt gruplardan oluştuğu ve her bir grubun birbiriyle çelişen farklı amaçları olduğu için karar alma sürecinde firmanın örgütsel yapısının etkili olacağını ileri süren kuram. devamı...
 • Bölüt Değişimi: (nitelik denetimi) Bölütlerle yapılan üretim ya da inceleme sonunda bölütler içinde ya da bölütler arasında görülen değişim. devamı...
 • Iyileştirme Denetimi: (Nitelik denetimi) Özürlü bulunan birimleri ayıklamaya ve bunların yerine etkin birimleri almaya yönelik üretim denetimi. devamı...
 • çok Kısa Dönem: Firmanın üretim sürecinde kullandığı girdilerin hiçbirini, dolayısıyla üretim miktarını değiştiremeyeceği kadar kısa bir zaman aralığı. Bu dönem, pazar veya piyasa dönemi olarak da adlandırılmaktadır. krş. kısa dönem, uzun dönem devamı...
 • Eğitim Yönetimi: 1 – Bir eğitim kurumuna ilişkin bütün işlerin denetimi ve yürütülmesi. 2- Okulun, malî ve işletmeyle ilgili konular dışında, öğretmen ve öğrenciler, öğretim programı ve yöntemleri, ders araç ve gereçleri, kılavuzluk, kol etkinlikleri gibi doğrudan doğruya öğretimle ilgili çalışmalarının denetimi ve yürütülmesi. devamı...

Ileriye Doğru Bütünleşme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.