ilerleme sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ilerleme kelimesinin manası:

  1. İlerlemek işi.
  2. Terfi, terakki
    Örnek: Hâkim ve savcıların ... meslekte ilerlemeleri ... kanunla düzenlenir. Anayasa
  3. Daha iyi, daha yetkin, daha değerli, daha yüksek bir duruma doğru basamak basamak oluşan gelişme, terakki.
  4. (Lat. progressus < gressus = yürüme, adım; pro - önde, ileriye) : Daha iyi, daha yetkin, daha değerli, daha yüksek bir duruma doğru basamak basamak oluşan gelişme.
  5. Bir hastalığın daha yaygın ve ağır duruma gelmesi.

ilerleme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları