iletişimde kanal nedir

İletişimde Kanal Nedir?

İletişim, iki veya daha fazla kişi arasında bilgi, fikir ve duygu alışverişi sürecidir. Bu süreçte, mesajı gönderen kişiye kaynak, mesajı alan kişiye alıcı denir. Kaynak ve alıcı arasında mesajın iletildiği yola ise kanal denir.

Kanal, iletişim sürecinin önemli bir parçasıdır. Çünkü mesajın kaynak tarafından alıcıya iletilmesini sağlar. Kanal seçimi, mesajın içeriğine, kaynak ve alıcının özelliklerine, iletişim ortamına ve iletişimin amacına göre yapılır.

İletişim Kanallarının Türleri

İletişim kanalları, sözlü ve sözsüz olmak üzere ikiye ayrılır.

 • Sözlü iletişim kanalları: Sözlü iletişim kanalları, kaynak ve alıcının birbirleriyle konuşarak mesaj alışverişinde bulundukları kanallardır. Bu kanallar arasında yüz yüze görüşme, telefon görüşmesi, radyo yayını ve televizyon yayını yer alır.
 • Sözsüz iletişim kanalları: Sözsüz iletişim kanalları, kaynak ve alıcının birbirleriyle konuşmadan mesaj alışverişinde bulundukları kanallardır. Bu kanallar arasında beden dili, yüz ifadeleri, göz teması ve dokunma yer alır.

İletişim Kanallarının Özellikleri

İletişim kanalları, aşağıdaki özelliklere göre değerlendirilir:

 • Kapasite: Kanalın aynı anda taşıyabileceği bilgi miktarıdır.
 • Hız: Kanalın mesajı iletme hızıdır.
 • Güvenilirlik: Kanalın mesajı doğru ve eksiksiz olarak iletme olasılığıdır.
 • Geri bildirim: Kanalın alıcının mesajı aldığını ve anladığını kaynağa bildirmesini sağlamasıdır.
 • Erişilebilirlik: Kanalın kaynak ve alıcı tarafından kullanılmasının kolaylığıdır.
 • Maliyet: Kanalın kullanımı için ödenen ücrettir.

İletişim Kanallarının Seçimi

İletişim kanallarının seçimi, aşağıdaki faktörlere göre yapılır:

 • Mesajın içeriği: Mesajın içeriği, kanal seçiminde önemli bir rol oynar. Örneğin, gizli bir mesaj sözlü iletişim kanalıyla değil, yazılı iletişim kanalıyla iletilmelidir.
 • Kaynak ve alıcının özellikleri: Kaynak ve alıcının özellikleri de kanal seçiminde önemlidir. Örneğin, görme engelli bir kişiyle iletişim kurarken sözlü iletişim kanalı kullanılamaz.
 • İletişim ortamı: İletişim ortamı da kanal seçiminde önemlidir. Örneğin, gürültülü bir ortamda sözlü iletişim kanalı kullanılamaz.
 • İletişimin amacı: İletişimin amacı da kanal seçiminde önemlidir. Örneğin, bir ürünün tanıtımı için televizyon yayını kanalı kullanılabilir.

İletişim Kanallarının Etkin Kullanımı

İletişim kanallarının etkin kullanımı için aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:

 • Kanalın kapasitesi dikkate alınmalıdır: Kanalın kapasitesi, aynı anda taşıyabileceği bilgi miktarıdır. Kanalın kapasitesi aşılırsa, mesajlar doğru ve eksiksiz olarak iletilemeyebilir.
 • Kanalın hızı dikkate alınmalıdır: Kanalın hızı, mesajı iletme hızıdır. Kanalın hızı yavaşsa, mesajlar zamanında iletilemeyebilir.
 • Kanalın güvenilirliği dikkate alınmalıdır: Kanalın güvenilirliği, mesajı doğru ve eksiksiz olarak iletme olasılığıdır. Kanal güvenilir değilse, mesajlar yanlış veya eksik olarak iletilebilir.
 • Kanalın geri bildirimi dikkate alınmalıdır: Kanalın geri bildirimi, alıcının mesajı aldığını ve anladığını kaynağa bildirmesini sağlamasıdır. Kanal geri bildirim sağlamıyorsa, kaynak mesajın alınıp anlaşılıp anlaşılmadığını bilemeyebilir.
 • Kanalın erişilebilirliği dikkate alınmalıdır: Kanalın erişilebilirliği, kaynak ve alıcı tarafından kullanılmasının kolaylığıdır. Kanal erişilebilir değilse, kaynak ve alıcı mesaj alışverişinde bulunamayabilir.
 • Kanalın maliyeti dikkate alınmalıdır: Kanalın maliyeti, kullanımı için ödenen ücrettir. Kanalın maliyeti yüksekse, kaynak ve alıcı kanalı kullanmak istemeyebilir.

Sonuç

İletişim kanalları, iletişim sürecinin önemli bir parçasıdır. Kanal seçimi, mesajın içeriğine, kaynak ve alıcının özelliklerine, iletişim ortamına ve iletişimin amacına göre yapılır. İletişim kanallarının etkin kullanımı için, kanalın kapasitesi, hızı, güvenilirliği, geri bildirimi, erişilebilirliği ve maliyeti dikkate alınmalıdır.


Yayımlandı

kategorisi