ılgım ne demek

İlgım Ne Demek: Kapsamlı Bir İnceleme

Giriş

“İlgım” kelimesi, Türkçe’de oldukça yaygın olarak kullanılan ve çeşitli anlamlara gelen bir kelimedir. İngilizce’de ise karşılığı “interest” kelimesidir. Bu makalede, “ilgım” kelimesinin kapsamlı bir incelemesini sunacağız ve hem Türkçe hem de İngilizce anlamlarını ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Türkçe Anlamları

Türkçe’de “ilgım” kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • İstek, arzu: Bir şeye sahip olma veya yapma arzusu.
 • Sevgi, bağlılık: Bir kişiye veya şeye karşı duyulan derin sevgi ve bağlılık.
 • Alaka, merak: Bir konu veya faaliyetle ilgili merak ve ilgi.
 • Fayda, yarar: Bir şeyden elde edilen fayda veya yarar.
 • Önem, değer: Bir şeyin önemi veya değeri.

İngilizce Anlamları

İngilizce’de “interest” kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • İstek, arzu: Bir şeye sahip olma veya yapma arzusu.
 • Sevgi, bağlılık: Bir kişiye veya şeye karşı duyulan derin sevgi ve bağlılık.
 • Alaka, merak: Bir konu veya faaliyetle ilgili merak ve ilgi.
 • Fayda, yarar: Bir şeyden elde edilen fayda veya yarar.
 • Önem, değer: Bir şeyin önemi veya değeri.
 • Faiz: Para üzerinde kazanılan faiz.
 • Hisse, pay: Bir şirkette veya işletmede sahip olunan hisse veya pay.

Kullanım Örnekleri

Türkçe:

 • “Bu konuya büyük bir ilgım var.”
 • “Onunla çok ilgileniyorum.”
 • “Bu işin benim için bir ilgisi yok.”
 • “Bu ürünün ilgisi ne kadar?”
 • “Bu konu benim için büyük bir önem taşıyor.”

İngilizce:

 • “I have a great interest in this topic.”
 • “I am very interested in him.”
 • “This job is of no interest to me.”
 • “What is the interest rate on this product?”
 • “This matter is of great importance to me.”

İlgili Kelimeler

“İlgım” kelimesiyle ilgili olarak aşağıdaki kelimeler de sıklıkla kullanılır:

 • İlgili: Bir şeyle bağlantılı veya ilgili olan.
 • İlgi çekici: İlgiyi çeken veya merak uyandıran.
 • İlgi alanı: Bir kişinin ilgi duyduğu veya uzmanlaştığı konu veya faaliyet.
 • İlgi odağı: Dikkatin veya ilginin odaklandığı kişi veya şey.

Sonuç

“İlgım” kelimesi, hem Türkçe hem de İngilizce’de çok yönlü bir kelimedir ve çeşitli anlamlara gelebilir. İstek, sevgi, alaka, fayda ve önem gibi kavramları ifade etmek için kullanılır. Bu makale, “ilgım” kelimesinin kapsamlı bir incelemesini sunarak, hem Türkçe hem de İngilizce anlamlarını ve kullanım örneklerini açıklamıştır.


Yayımlandı

kategorisi