Ilhanlık ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ilhanlık" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ilhanlık" ne demek?

 1. İlhan olma durumu.

 2. Kendi topraklarında oturan çeşitli ulusları egemenliği altına toplayan devlet biçimi, imparatorluk.

 3. Böyle bir devletin yönetimi altındaki ülkelerin bütünü.

Ilhanlık nedir? İlişkili sözcükler

 • Emperyalizm: Bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılması veya yayılmayı istemesi, yayılmacılık, yayılımcılık Örnek: İslav emperyalizminin vahşet ve dehşetini tecrübe etmiş olarak yakından tanıyordu. S. Ayverdi [Lat. imperium “büyük devlet”ten] 1- Bir devletin sınırlarını genişletme siyasası. 2- Bir devletin sınırları içine ya da erki altına aldığı ülke ve ulusları sömürme siyasası. devamı...
 • Voyvodalık: Voyvoda egemenliği. Voyvodanın egemenliği altındaki ülke. devamı...
 • Sömürgecilik: Genellikle bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesi, müstemlekecilik. Güçlü bir ülkenin kendisini daha güçlü kılmak ve zenginleştirmek için daha zayıf devamı...
 • Ulusçuluk Akımları: Fransız devriminden sonra Avrupa’nın kimi ülkelerinde, 19. yüzyıldan beri Osmanlı egemenliği altındaki yabancı uluslarda ve Türklerde, en sonunda dünyanın bütün ezilmiş uluslarında meydana gelen, kendi kendini bulma ve tam bağımsızlığa kavuşma çaba ve uğraşıları. devamı...
 • Beylik: Bey olma durumu. Bir çeşit küçük ve ince asker battaniyesi. devamı...
 • Kızılelma: Osmanlılar tarafından Roma ve Viyana şehirleri için kullanılan sembolik ad. Yeryüzündeki bütün Türkleri birleştirip büyük bir imparatorluk kurmayı amaç olarak alan ülkü. devamı...
 • Alman Merkantilizmi: Ulusal zenginliği devlet kasasının zenginliğinde bulan, bununla birlikte devletin serveti eniyi biçimde elde etmesiyle değil, aynı zamanda servetin eniyi kullanım alanlarıyla da ilgilenerek devlet maliyesi ve yönetimi konularına büyük önem veren, Almanya ve Avusturya’da 18. yüzyılda uygulanan ve kral hazinesinin bulunduğu oda anlamına gelen kamera sözünden esinlenerek adlandırılan merkantilist görüş. krş. merkantilizm, Fransız merkantilizmi, İngiliz devamı...
 • Ricali Devlet: Devlet adamları, devletin ileri gelenleri. Devlet ricali. (Osmanlıca’da yazılışı: rical-i devlet) devamı...
 • Haritadan Silinmek: Bir ülke, başka devletin egemenliği altına girmek. devamı...
 • Siyasal Coğrafya: İnsan coğrafyasının, devlet ve ülkelerin politik yaşamlarıyla coğrafya koşulları arasındaki ilişkileri araştıran ve inceleyen bölümü. devamı...

Ilhanlık ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.