Ilinek ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Ilinek" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ilinek" ne demek?

 1. Bir şeye zorunluluk sonucu bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan, rastlantı ile olan nitelik, araz.

 2. (Lat. accidens = rastlantısal olan, çıka gelen) : 1- Bir nesneye zorunlu olarak bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan; rastlantı ile olan nitelik. // Platon-Aristoteles açımlayıcısı Yeni Platoncu Porphyrios, Eisagogé adlı yapıtında ilineği şöyle tanımlar: “Konu (özne) değişmeksizin ortaya çıkabilen ya da yok olabilen şey.” Bu tanım sonradan bütün mantıkçılarca kabul edilmiştir. İlinekler iki türlüdür: Ayrılır ve ayrılmazilinekler. (Ör. Uyumak insan için ayrılır birilinektir.- Kara renkli olmaksa, zenci için ayrılmaz birilinektir.) 2- (Aristoteles’te) Bir konuya bağlı olan ve o konu olmadan kendisi var olamayan şey; kendi başına var olamayan, bir taşıyıcıyı, bir tözü gerektiren şey; tözün niteliği.(Ör. Aklık nesneden bağımsız olarak var olamaz.) Karşıtı ve bağlılaşık kavramı: bk. töz

Ilinek nedir? İlişkili sözcükler

 • Ilinek Fiili: Bkz. Fiil. devamı...
 • Sputter: Tükürük saçmak Tükürük saçarak konuşmak devamı...
 • Jabber: Hızlı konuşmak, çabuk çabuk konuşmak Anlaşılmaz şekilde söz söylemek devamı...
 • öznitelik: Bir varolanın özle ilgili, kalıcı, zorunlu, yapıcı niteliği; temel belirti ; yüklem. Ancak bir tözde bulunan, bir taşıyıcıyı gerektiren, değişken ve rastlantısal olandan (ilinekten) ayrı olarak özce töze bağlı olan şey. // Aristoteles, bir nesnenin kendisinden ayrı düşünülemeyen niteliklerini rastlantısal olanlardan ayırarak özle ilgili, zorunlu nitelikler,öznitelikler olarak adlandırır. Thomas’ta daöznitelik aynı anlamdadır. Skolastikler Tanrı’nınözniteliklerinin sözünü devamı...
 • Accident: Kaza, arıza Sarf bölüğü İlinek, devamı...
 • Inarticulate: Kendisini iyi ifade edemeyen Meramını anlatmaktan âciz devamı...
 • Sputtering: [sputter] tükürerek konuşmak, konuşurken tükürükler saçmak, çabuk ve anlaşılmaz konuşmak, sıçramak, yağ sıçratmak, mürekkep akıtmak, cızırdamak, boğulmak (motor) devamı...
 • Sputtering: [sputter] tükürerek konuşmak, konuşurken tükürükler saçmak, çabuk ve anlaşılmaz konuşmak, sıçramak, yağ sıçratmak, mürekkep akıtmak, cızırdamak, boğulmak (motor) devamı...
 • Tiffaniekedisi: İngiltere’Den köken alan, Cinchilla ile Burmese ırklarının rastlantı sonucu birleşimi olan Burmilla’nın uzun tüylü versiyonu olan, Asya grubu kediler içerisinde tek yarı-uzun tüylü ırk olan, vücudu orta büyüklükte, kaslı ve genel olarak Burmese’ye benzeyen fakat yüzü gözlerin sürmeli oluşu nedeniyle Chinchilla’yı andıran, tüyleri ince, ipeksi ve boyun bölgesinde ve kuyrukta daha uzun ve kuş tüyü devamı...
 • Niteleme Belirteci: (Derleme.. niteleme zarfı, nitelik zarfı) Bir eylemin, bir sıfatın ya da bir başka belirtecin anlamını nitelik bakımından etkileyen belirteç: Böyle konuşmayınız; Gülerek gitti; Güzel anlatıyor; Rakibini ezercesine döğüştü; Pek iyi etmiş; Hayatta en hakikî mürşit ilimdir örneklerinde olduğu gibi. devamı...

Ilinek ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.