ilk çağ sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ilk çağ kelimesinin manası:

  1. En eski zamanlardan başlayarak miladi 476, Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküş yılına kadar süren çağ, antikite.

ilk çağ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları