ilkel ekonomi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ilkel ekonomi kelimesinin manası:

  1. Balıkçılık, avcılık ve toplayıcılık gibi üretim etkinliklerinin geçerli olduğu iktisadi ortam.
  2. Tekniğin çok az gelişmiş olması nedeniyle doğaya üstünlük sağlama olanaklarının yetersizliği, uzmanlaşmanın bulunmayışı, ekonomik birliğin küçüklüğü gibi başlıca özelliklerle belirlenen ekonomi biçimi.

ilkel ekonomi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları