Ilksavlı Kuram ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Ilksavlı Kuram" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Ilksavlı Kuram" ne demek?

 1. (i) bir kuram, (ii) kuramdaki mantıkça kapalı önerme kümesinin bir altkümesi olarak seçilen özel ilksavlar kümesi, (iii) özel ilksavlar kümesinden türetilebilen kanıtsavlar kümesi’nden oluşan dizge; başka bir deyişle geçerli bir biçimsel dizge ile özel ilksavlar kümesinin mantıksal kapanışından oluşan dizge. Krş.. yorumsal eksikliilksavlı kuram, yorumsal eksiksizilksavlı kuram, dizimsel eksikliilksavlı kuram, dizimsel eksiksizilksavlı kuram, tutarlıilksavlı kuram.

Ilksavlı Kuram nedir? İlişkili sözcükler

 • Ilksavlı Kümeler Kuramı: Olağan yorumdaki evreni, kümeler ya da genel olarak öbeklerden oluşan temel mantıklı ilksavlı kuram. || Örn. Morse-Kelleyilksavlı kümeler kuramı, mantıksal olmayan ilkel değişmezleri öğelik imiyle öbekleyici; özel ilksavlar kümesi de kaplamsallık ilksavı, öbekleme ilksav kalıbı, birleşim ilksavı, güç kümesi ilksavı, düzenlilik ilksavı, yerine koyma ilksavı, sonsuzluk ilksavı, seçme ilksavmdan oluşan temel mantıklı bir kuramdır. devamı...
 • Tutarlı Ilksavlı Kuram: Her önermesi kanıtlanamayan ilksavlı kuram. || Temel mantıklı tutarlı ilksavlı bir kuramın kanıtsavlar kümesinin doğrulayıcı yorumu vardır. devamı...
 • En Büyük Tutarlı Küme: Hiç bir dizimsel tutarlı önerme kümesinin öz altkümesi olmayan dizimsel tutarlı önerme kümesi, || Temel mantıklı dizimsel tutarlı bir kuramın mantıkça kapalı önerme kümesi en büyük tutarlı bir kümedir. devamı...
 • Yorumsal Eksikli Ilksavlı Kuram: Olağan yorumda doğru ama kanıtlanamayan bir önermesi olan ilksavlı kuram. || Örn. İlksavlı kümeler kuramı. devamı...
 • Yalınç Eşitlik Kuramı: Mantıksal olmayan değişmezler ile mantıksal olmayan ilksavlardan yoksun temel mantıklı biçimsel kuram. || Bu kuramın abecesi eklemler, niceleyiciler eşitlik ile değişkenlerden oluşup, kuramın önermelerinde geçen tek yüklem eşitliktir. devamı...
 • Saptanır Kuram: Mantıkça kapalı önerme kümesi saptanır olan kuram. devamı...
 • Ilksavlandırılır Kuram: Bir kuramın ilksavlandırılır olması, bu kuramdaki mantıkça kapalı önerme kümesinin tüm öğelerinin, kümenin yinelgen bir altkümesinden türetilebilmesi demektir devamı...
 • Mantıkça Kapalı önermeler Kümesi: Tüm mantıksal sonuçlarını kapsayan önermeler kümesi. || Örn. Geçerli önermelerin tümünden oluşan küme mantıkça kapalı olduğu gibi, herhangi bir önerme kümesinin mantıksal sonuçlar kümesi de mantıkça kapalıdır. devamı...
 • Saptanmaz Mantıksal Dizge: Kapsadığı biçimsel dilin mantıkça doğru önermeleri saptanmaz bir küme oluşturan mantıksal dizge. Geçersiz çıkarımların geçersizliğinin denetlenebilmesini sağlamayan mantıksal dizge. || Örn. Çoklu yüklemler mantığı, temel mantık, yüksek basamak mantığı saptanmaz devamı...
 • Ilksavlı Dizge: Biçimsel dizge. devamı...

Ilksavlı Kuram ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.