imam sözlük anlamı nedir?

Sözlükte imam kelimesinin manası:

  1. Cemaate namaz kıldıran kimse.
  2. Müslümanlıkta mezhep kuran kimse.
  3. Bazı küçük İslam devletlerinde devlet başkanı.
  4. En önde bulunan kimse, önder.
  5. Hz. Muhammed'den sonra onun vekilliği görevini üzerine alan halifelere verilen unvan.
  6. 1. namazda kendisine uyulan kimse. 2. önde bulunan, önayak olan kimse. 3. halife. devlet başkanı. 4. mezhep kuran yüksek dereceli alim. 5. hz. ali neslinden gelen. 6. imam-ı âzam: hanefiyye mezhebinin kurucusu.
  7. Öne geçmek.

imam ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları