Imece ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Imece" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Imece" ne demek?

 1. Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi.

 2. Birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir kişinin veya bir topluluğun işini görmesi ve böylece işlerin sıra ile bitirilmesi.

 3. Kırsal kesimde zorunlu ve isteğe bağlı işlerin, o kesimde yaşayanlarca eşit koşullarda işbirliğiyle gerçekleştirilmesi.

 4. 1 – Köylerin zorunlu işgörülerinin yerine getirilebilmesi için, bu çalışmalara, köylünün ortaklaşa olarak ve eşit koşullar içinde, yardımlaşma geleneklerinden güç alarak kendi emeği ile katılması yöntemi. 2- Ürün, emek, işgörü değiştokuşu ve toplumsal yardım amacıyla yakınlaşma. 3 – Toplumsal çalışmaya kişilerin para katkısını içeren yükümlülük türü.

Imece nedir? İlişkili sözcükler

 • Ab Yeniden Yapılandırma Kalkınma Ve Istikrar Yardım Programı: Avrupa Birliğinde Güney Doğu Avrupa ülkelerinin iktisadi istikrarını ve birliğe giriş süreçlerine etkin katılımını desteklemek amacıyla, 2000 yılı sonunda Birlik tarafından oluşturulan teknik ve mali yardım programı. devamı...
 • Katkı: Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım Örnek: Her geçen gün ününe, sanatına yeni katkılar getiriyordu. N. Cumalı Bir şeye katılan başka bir madde, ek. Metal ve alaşımların hazırlanması devamı...
 • Emel: Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek Örnek: Büyük emeller benim bir aile ocağı kurmama da mâni olmuştu. R. N. Güntekin Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek. 1. ümit. 2. şiddetli arzu, hırs, tamah. 3. uzun zamanda devamı...
 • çalışma Saati: Belirlenmiş, planlanmış çalışma zamanı, iş saati. Ortalama olarak bir erkek işçinin bir saatlik çalışmasını ifade eden, sayısal çalışmalarda bir işin yapılması veya üretimin gerçekleştirilmesi için harcanan emek zamanını ölçmede kullanılan devamı...
 • Köy Kursları: Köylünün iş ve gücünde daha verimli olması, yaşayış koşularının iyleştirilmesi ve yurt kalkınmasına yardımcı olması amacıyle kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı açılan kısa süreli meslek kurslarına verilen genel ad. devamı...
 • Konut Birleşkesi: Üyelerinin konut gereksinmesini, bireysel yarışma ve kazanç güdüsünün etkilerinden kurtararak, karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma ile gerçekleştirmeyi amaçlayan toplumsal örgüt. devamı...
 • Bilgisayar Canlandırması: Canlandırmanın bilgisayar yardımıyla gerçekleştirilmesi; genellikle, bilgisayar, sinema ve televizyonun bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkar. devamı...
 • Müttefiken: El birliğiyle, hep birlikte. Oy birliğiyle. devamı...
 • Cooperate: Beraber çalışmak, işbirliği yapmak İşbirliği etmek, birlikte çalışmak, işbirliği yapmak, yardımlaşmak, destek olmak (karşılıklı) devamı...
 • Okulöncesi Eğitimi: Doğumdan zorunlu eğitim yaşına kadar çocukların gelişim özellikleri, kişisel ayrılıkları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak onların bedensel duygusal ve toplumsal gelişmelerine yardım etmek amacıyle aileler ve birtakım kurumlar tarafından uygulanan eğitim. 2- Okulöncesi çağında bulunan küçük çocuklara özellikle yuvalarda, anaokullarında ya da anasınıflarında kişisel anıklıklarının gelişmesi, toplumsal alışkanlıklar kazanmaları ve sorun çözme yeteneklerini arttırmaları için devamı...

Imece ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.