imit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte imit kelimesinin manası:

  1. . R2NH'de olduğu gibi , NH grubu içeren bir bileşik veya bir ikincil amin .
  2. Asit anhidritde O yerine -NH grubunun geçmesiyle oluşan bileşik.

imit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları