imkan eş anlamlısı nedir

İmkan Eş Anlamlısı

İmkan, bir şeyin yapılabilmesi veya gerçekleşebilmesi için gerekli olan koşullar, olanaklar veya fırsatlar anlamına gelir. Eş anlamlısı olarak ise “olasılık”, “fırsat”, “şans”, “ihtimal”, “durum”, “koşul”, “vasıta”, “araç” gibi kelimeler kullanılabilir.

İmkan Eş Anlamlısı Olarak Kullanılan Kelimelerin Anlamları

 • Olasılık: Bir şeyin gerçekleşme ihtimali veya olasılığı.
 • Fırsat: Bir şey yapma veya elde etme şansı veya olanağı.
 • Şans: Bir şeyin iyi veya kötü sonuçlanması için gerekli olan rastlantısal faktörler.
 • İhtimal: Bir şeyin gerçekleşme olasılığı veya ihtimali.
 • Durum: Bir şeyin içinde bulunduğu şartlar veya koşullar.
 • Koşul: Bir şeyin gerçekleşmesi için gerekli olan şartlar veya koşullar.
 • Vasıta: Bir şeyi yapmak veya elde etmek için kullanılan araç veya yöntem.
 • Araç: Bir şeyi yapmak veya elde etmek için kullanılan araç veya yöntem.

İmkan Eş Anlamlısı Olarak Kullanılan Kelimelerin Örnek Cümlelerde Kullanımı

 • Bu iş için gerekli olan imkanlara sahibiz. (olasılık)
 • Bu fırsatı kaçırmamalıyız. (fırsat)
 • Şansımız yaver giderse bu işi başarabiliriz. (şans)
 • Bu ihtimal çok düşük. (ihtimal)
 • Bu durumda ne yapacağımızı bilmiyoruz. (durum)
 • Bu koşullar altında çalışmak çok zor. (koşul)
 • Bu işi yapmak için gerekli olan vasıtalara sahibiz. (vasıta)
 • Bu işi yapmak için gerekli olan araçlara sahibiz. (araç)

Sonuç

İmkan eş anlamlısı olarak kullanılan kelimeler, bir şeyin yapılabilmesi veya gerçekleşebilmesi için gerekli olan koşullar, olanaklar veya fırsatlar anlamına gelir. Bu kelimeler, günlük konuşma dilinde ve yazılı metinlerde sıklıkla kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi