Immediate Action ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Immediate Action" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Immediate Action" ne demek?

 1. Acil eylem, anında eylem, doğŸrudan eylem, anlık eylem

Immediate Action nedir? İlişkili sözcükler

 • Emergency Procedure: Acil durum süreci, acil plan, acil bir durumda gerçekleşŸtirilmesi gereken eylem planı devamı...
 • Içtepi: Tepi. Bir iş yapmak, bir eyleme geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek. devamı...
 • Immediate: Şimdiki, hazır, derhal olan, elde mevcut Vasıtasız devamı...
 • Emergency Task Force: Acil görev kuvveti, acil durum ekibi, acil bir durumda görev başŸına çağŸrılabilecek çalışŸanlar grubu devamı...
 • Emergency Medical Technician: Acil müdahale teknisyeni, acil tıp teknisyeni, yaralanan kimselerin ambulans veya uçak ile bir sağŸlık kuruluşŸuna naklinden önce bu kişŸilerin durumlarının değŸerlendirilmesi ve acil bakım uygulanması konusunda eğŸitimli ve lisanlı görevli, emt devamı...
 • Emergency Mobilization: Acil seferberlik, acil harekete geçme, askerî birliklerin acilen silahlandırılması devamı...
 • Emergency Regulations: Acil durum düzenlemeleri, acil bir durumda takip edilmesi gereken kurallar devamı...
 • Direkt: Dolaysız, aracısız. Doğru olarak, hiçbir yerde durmadan, duraksız, doğruca. devamı...
 • Emergency Stipulations: Acil durum şŸartları, acil durum koşŸulları, bir hükümet tarafından bir kriz durumunda uygulanabilecek özel yetkiler (parlamento veya yargının kontrolünde olmadan) devamı...
 • Ettirgen Eylem: (Derleme., ettirgen fiil, ettirgen çatılı fiil) Taşıdığı kavram, bir nesneye aktarılabilen çatılı eylem. Türkçede bu eylem, geçişli veya geçişsiz eylem kök veya gövdelerine -ir-, -tir-, -t-eklerinden birinin veya ikisinin üst üste getirilmesiyle kurulur: Çocuğa ilâcı zor içirdik; Bu işi başkasına yaptırtmak gerekir; Lütfen kapıyı kapatınız vb. devamı...

Immediate Action ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.