Immün Hemolitik Anemi ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Immün Hemolitik Anemi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Immün Hemolitik Anemi" ne demek?

 1. Çeşitli ilaçlara, zehirlere veya antijenlere karşı oluşturulan izoantikor veya otoantikorların neden olduğu hemolizisten kaynaklanan anemi.

Immün Hemolitik Anemi nedir? İlişkili sözcükler

 • Otoimmün Hemolitik Anemi: Alyuvarlara karşı vücudun ürettiği otoantikorlar nedeniyle oluşan immün aracılı hemoglobinüri, bilirubinuri, anemi ve sarılıkla belirgin, köpek ve kedilerde görülen bir hastalık. Tanı, pozitif Coombs testine dayandırılır, birincil hemolitik anemi, idiopatik immün hemolitik anemi. devamı...
 • Mikroanjiyopatik Hemolitik Anemi: Alyuvarların küçük arteryoller ve kılcal damarlarda parçalanmasından kaynaklanan, damar içi hemolizis, hemoglobinüri ve poikilositozisle belirgin anemi, mikroanjiyopatik anemi, parçalanma anemisi, mekanik hemolitik anemi. Septisemi, yaygın damar içi pıhtılaşma ve salmonellozis gibi damar endotelini şiddetli derecede etkileyen bozuklukları takiben oluşur. devamı...
 • Idiopatik Immün Hemolitik Anemi: Otoimmün hemolitik anemi. devamı...
 • Otoimmün: Öz bağışık Kendi bağışıklık sistemi tarafından oluşturulan antikorların neden olduğu durum veya bu nitelikle belirgin. devamı...
 • Verminöz: Zararlı böcek veya solucanlara ait, onların neden olduğu veya onlarca oluşturulan. Verminlerin neden olduğu, helmintöz, verminal. devamı...
 • Mekanik Hemolitik Anemi: Mikroanjiyopatik hemolitik anemi. devamı...
 • Penisiline Bağlı Hemolitik Anemi: Atlarda antipenisilin antikoru immünoglobulin G oluşumuna bağlı olarak oluşan alyuvar hemolizisine bağlı anemi. devamı...
 • Posthemorajik Anemi: Kan kaybından ileri gelen anemi, hemorajik anemi. devamı...
 • şayathostomozis: Atlarda Cyathostomum cinsi nematodların neden olduğu anemi ve ishalle belirgin, bazen ölüme neden olabilen kalın bağırsak enfeksiyonu. devamı...
 • Klostridiyal: Klostridium türü bakterilerin neden olduğu veya onlar tarafından oluşturulan. devamı...

Immün Hemolitik Anemi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.