imp sözlük anlamı nedir?

Sözlükte imp kelimesinin manası:

  1. İmperative, imperial, import, imperfect,imported.
  2. Imperator.
  3. Küçük şeytan, küçük habis ruh
  4. Afacan çocuk, haşarı çocuk.
  5. Bir kuşun uçuş gücünü artırmak için kanat veya kuyruğuna tüy eklemek
  6. Mec
  7. Küçük şeytan, afacan, yaramaz oğlan

imp ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları