imperative sözlük anlamı nedir?

Sözlükte imperative kelimesinin manası:

  1. Zorunlu, mecburi, zaruri
  2. Emreden
  3. Gram
  4. Emir, zorunluluk, emir kipi

imperative ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları