Implausibleness ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Implausibleness" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Implausibleness" ne demek?

 1. İnandırıcılığŸı olmama, kredibilitesizlik, inanılırlığŸı olmama durumu

Implausibleness nedir? İlişkili sözcükler

 • Implausibility: İnandırıcılığŸI olmayan, kredibilitesi olmayan, inanılırlığŸı olmayan devamı...
 • Inconsequentiality: Önemsizlik, ehemmiyetsizlik; sonuçsuzluk, sonucu olmama durumu, neticesi olmama durumu; ilgisizlik, ilgili olmama durumu, alakasızlık; mantıksızlık devamı...
 • Imperfectness: Kusur Kusurluluk, kusursuz olmama durumu, mükemmel olmama durumu, hatalılık, hatasız olmama durumu devamı...
 • Implausible: İnanılmaz, inanılması güç. İnanılmaz, mantıksız, makul olmayan devamı...
 • Voicelessness: Sessizlik, sessiz olma durumu, sesli olmama durumu, sesi olmama durumu; fikirsizlik fikirsiz olma durumu; etkisizlik, tesirsizlik, etkisiz olma durumu, tesirsiz olma durumu devamı...
 • Imperceptibility: Algılanamazlık, algılanabilir olmama durumu, tespit edilemezlik, hissedilemezlik, hissedilebilir olmama durumu; incelik, hafiflik, azıcık olma durumu, küçücük olma durumu, farkına varılamaz olma durumu devamı...
 • Incorporeality: Soyut olma durumu, soyutluk, maddesel olmama durumu; herhangi bir vücudu veya biçimi olmama durumu, cisimsizlik devamı...
 • Incompleteness: Eksik Eksiklik, noksanlık, tam olmama durumu, noksan olma durumu; bozukluk, kusurluluk, mükemmel olmama durumu devamı...
 • Incorporeity: Soyut olma durumu, soyutluk, maddesel olmama durumu; herhangi bir vücudu veya biçimi olmama durumu, cisimsizlik devamı...
 • Persuasion: İnandırma, ikna etme; kandırma veya ikna etme kabiliyeti; kanaat, inanç, itikat; mezhep, din, akide İkna, inandırma, kanı, inanç, din, tür, cins devamı...

Implausibleness ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.