implementing sözlük anlamı nedir?

Sözlükte implementing kelimesinin manası:

  1. [implement] yerine getirmek, uygulamak, yapmak, sağlamak, tamamlamak
  2. İfa etme, yerine getirme, uygulama; yürürlüğŸe koyma; araçlarla donatma, ekipmanla donatma

implementing ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları