Impressionistic Art ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Impressionistic Art" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Impressionistic Art" ne demek?

 1. Empresyonist sanat, izlenimci sanat, sanatçının veya gözlemcinin bir sahneyi gözlemleyip yeniden yarattığŸı sanat tarzı (çoğŸunlukla on dokuzuncu yüzyıl Fransız sanatçılarıyla özdeşŸleşŸtirilir)

Impressionistic Art nedir? İlişkili sözcükler

 • Academic Art: Akademik sanat, Avrupa akademileri ya da üniversitelerinin kuralları ve etkisiyle yönetilen sanat devamı...
 • Academic Art: Akademik sanat, Avrupa akademileri ya da üniversitelerinin kuralları ve etkisiyle yönetilen sanat devamı...
 • Kinetic Art: Kinetik sanat, devinim veya hareket içeren herhangi bir sanat türü devamı...
 • Aegean Art: Ege sanatı; antik Yunan öncesi Girit ve Miken medeniyetlerinden kalan sanat eserleri (yaklaşŸık olarak İÖ 3000-1100) devamı...
 • Cezanne: Paul Cezanne (1839-1906), çağŸdaşŸ sanatın gelişŸimini büyük ölçüde etkilemişŸ olan Fransız bir post-empresyonist ressam, “Bathers (Yıkananlar)” ve “House of the Hanged Man (AsılmışŸ Adamın Evi)” eserlerinin yaratıcısı Bir soyadı (Fransızca); devamı...
 • Neoimpressionism: Neo- empresyonizm, noktacılık resim sanatını esas alan 19’ncu yüzyıl sonlarına özgü Fransız sanatı devamı...
 • Lover Of Art: Sanat aşŸığŸı. devamı...
 • Manual Art: El sanatı devamı...
 • Art Department: Sanat bölümü devamı...
 • Sociology Of Art: Sanat toplumbilimi devamı...

Impressionistic Art ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.