impugn the dignity sözlük anlamı nedir?

Sözlükte impugn the dignity kelimesinin manası:

  1. Saygınlıktan şŸüphe etmek, karakterinin kalitesinden şŸüphe duymak, değŸerini sorgulamak, değŸerinden kuşŸku duymak

impugn the dignity ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları