imputation sözlük anlamı nedir?


Sözlükte imputation kelimesinin manası:

  1. İsnat
  2. Töhmet, suçlama
  3. Başkasına yükleme, üstüne atma, töhmet, itham, atfetme

imputation ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları