in fits and starts sözlük anlamı nedir?

Sözlükte in fits and starts kelimesinin manası:

  1. Keyfine göre, istediğŸi gibi, nasıl isterse; aralıklı bir şŸekilde, kesintili bir şŸekilde, dura kalka, düşŸe kalka

in fits and starts ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları