in honor of the fallen sözlük anlamı nedir?

Sözlükte in honor of the fallen kelimesinin manası:

  1. Ölenlerin onuruna, düşŸmüşŸ olanların şŸerefine, ölmüşŸ olan kimselerin şŸerefine (çoğŸunlukla bir muharebe sırasında)

in honor of the fallen ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları