in memory of the fallen sözlük anlamı nedir?

Sözlükte in memory of the fallen kelimesinin manası:

  1. DüşŸEnlerin anısına, ölmüşŸlerin hatırasına

in memory of the fallen ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları