In October ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "In October" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "In October" ne demek?

 1. Ekimde

In October nedir? İlişkili sözcükler

 • Yönde Uyuşum: Bir çekimde çerçeve içinde sağdan sola ya da soldan sağa devinmekte olan bir varlığın, geri dönmediği, yoluna devam ettiği anlatılmak isteniyorsa, onu izleyen çekimde, ilk çekimdeki yönde yol alır görünmesiyle sağlanan uyuşum çeşidi. devamı...
 • Makyaj Fişi: Her oyuncu için kullanılan makyaj gerecinin ve her çekimde uygulanacak makyajın belirtildiği fiş. devamı...
 • Hileli çekim: Bir varlık ya da devinimin gerçektekinden başka türlü görünmesi için o varlık ya da devinimin yalnız bir bölümünü alıp geri kalanını görüş alanında bırakan çekim. (Örnek: Yüksek bir yerden düşen kimseyi gösteren çekimde, bu kimsenin düşmeye başlamasını gösterip, alttaki ağı görüntü dışında bırakan çekim). devamı...
 • Sala: Müslümanları bayram veya cuma namazına çağırmak, bazı yerlerde cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan dua Örnek: Su salası, gündüz, vakitli vakitsiz verilirdi. Y. K. Beyatlı Sırayla ekimde, köyce ekime ayrılan yer. devamı...
 • Değiştirim: Değiştirme işi. A deyiminde B nin C iledeğiştirim’i, A daki her B geçişi yerine C nin konulması demektir. || Örn. (…) devamı...
 • Görülen Geçmiş Zaman Kipinin Hikayesi: Geçmiş zamanda gerçekleşmiş bulunan ve tarz bildiren bir oluş ve kılışın yine geçmiş zamana aktarılarak anlatılması. Eki -DI/-DU’dur. Bu birleşik kip, çekimde iyelik kökenli şahıs ekleri alır: bildi-y-di-m, bildi-y-di-n, bildi-y-di, bildi-y-di-k, bildi-y-din-iz, bildi-y-di-ler gibi. Ben… şey bundan yirmi beş gün önceydi. Bir gece Niko’ların(…) hani şeyine(…) meyhanesine gittiydim (T. Buğra, Küçük Ağa, s. 138). Mühim devamı...
 • October: Ekim ayında yapılan bira veya elma suyu. Ekim devamı...
 • Mid October: Ekim’in ortasi devamı...
 • October War: Ekim savaşŸı, Yom Kippur savaşŸı, Mısır ve Suriye’ye karşŸı İsrail tarafından Kasım 1973’te yapılan savaşŸ devamı...
 • A Bird In The Hand Is Worth Two In The Bush: Eldeldeki bir kuşŸ çalıdaki iki kuşŸtan değŸerlidir, elindekilerle yetinerek devam etmek asla sahip olamayabileceğŸin daha güzel şŸeyleri bekleyerek zaman kaybetmekten iyidir (eldeki bir kuşŸ daldaki iki kuşŸtan iyidir) devamı...

In October ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.