in order to ne demek

“In Order To” İfadesinin Kapsamlı Bir İncelemesi

Giriş

“In order to” ifadesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan bir bağlaçtır. Bir cümlenin amacını veya niyetini belirtmek için kullanılır. Bu makale, “in order to” ifadesinin anlamını, kullanımını ve Türkçe karşılıklarını ayrıntılı bir şekilde inceleyecektir.

Anlamı

“In order to” ifadesi, “amacıyla”, “niyetiyle” veya “için” anlamlarına gelir. Bir cümlenin amacını veya niyetini belirtmek için kullanılır. Örneğin:

 • I am studying hard in order to pass the exam. (Sınavı geçmek için çok çalışıyorum.)
 • She went to the store in order to buy some groceries. (Bakkal alışverişi yapmak için mağazaya gitti.)

Kullanımı

“In order to” ifadesi, genellikle bir cümlenin başında veya ortasında kullanılır. İfadeyi takip eden cümlecik, amacı veya niyeti belirtir. Örneğin:

 • In order to improve my English, I am taking English classes. (İngilizcem gelişsin diye İngilizce dersleri alıyorum.)
 • She went to the library in order to find some books. (Kitap bulmak için kütüphaneye gitti.)

Türkçe Karşılıkları

“In order to” ifadesinin Türkçe’de birkaç karşılığı vardır. En yaygın karşılıkları şunlardır:

 • Amaçla
 • Niyetiyle
 • İçin
 • Üzere

Örnek Cümleler

“In order to” ifadesinin kullanımını gösteren bazı örnek cümleler şunlardır:

 • I am saving money in order to buy a new car. (Yeni bir araba almak için para biriktiriyorum.)
 • He is working hard in order to support his family. (Ailesini geçindirmek için çok çalışıyor.)
 • She is studying medicine in order to become a doctor. (Doktor olmak için tıp okuyor.)
 • I am going to the gym in order to lose weight. (Kilo vermek için spor salonuna gidiyorum.)
 • We are going to the park in order to have a picnic. (Piknik yapmak için parka gidiyoruz.)

Sonuç

“In order to” ifadesi, İngilizce’de amacı veya niyeti belirtmek için kullanılan önemli bir bağlaçtır. İfadeyi takip eden cümlecik, amacı veya niyeti açıklar. “In order to” ifadesinin Türkçe’de “amaçla”, “niyetiyle”, “için” ve “üzere” gibi birkaç karşılığı vardır. Bu ifadeyi doğru bir şekilde kullanmak, İngilizce iletişim becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi