inactive

“Inactive”, Türkçe’de “faal olmayan”, “aktif olmayan”, “pasif”, “hareketsiz” veya “durgun” anlamına gelir12. Bu terim, bir şeyin işlevsiz veya etkisiz olduğunu ifade eder. Örneğin, bir hesap veya bir stok inactive olarak nitelendirilebilir. Aynı zamanda ticarette de kullanılır ve piyasada az talep edilen veya ticareti az yapılan hisse senetleri için kullanılabilir. 🌟💼📉


Yayımlandı

kategorisi