Inakçı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Inakçı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Inakçı" ne demek?

 1. Dogmacı.

 2. Deneye ve kuşkuya yer vermeden çok kez bir yetkeye dayanarak ileri sürülen düşünce, inanç ya da yargıları belirleyen özellik; inaklara ilişkin. 2-Öğrencilere eleştirel bir tutum kazandırma yerine birtakım bilgileri olduğu gibi benimseten (davranış).

Inakçı nedir? İlişkili sözcükler

 • Inakçılık: Dogmacılık. Bir görüşü, bir inancı ya da bir düşünceyi ileri sürerken yeterli kanıtlar olmaksızın, onun kesinlikle doğru olduğuna güvenme. devamı...
 • Negligent Conduct: İhmalkar davranışŸ, aldırışŸsız tutum, pervasız tutum, zarara neden olabilecek davranışŸ devamı...
 • Negligent Conduct: İhmalkar davranışŸ, aldırışŸsız tutum, pervasız tutum, zarara neden olabilecek davranışŸ devamı...
 • Attitude: Tutum, tavır, davranış, poz, durum, konum, fikir, düşünce, duruş Tutum, davranış, tavır devamı...
 • Sokrat Semineri: İçeriği öğretmek,eleştirel düşünme ve tartışma becerileri kazandırmaktır. devamı...
 • Offensive Attitude: Kötü davranışŸ, rahatsız edici tutum, onur kırıcı davranışŸ, saldırgan davranışŸ devamı...
 • Kurs: Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak. Bir gök cisminin teker biçimde görülen yüzü, çörek. devamı...
 • Tıbbi Deontoloji: Hekimin mesleki etkinlikleri sırasında hastasına, hasta sahibine, meslektaşlarına ve topluma karşı uymak ve uygulamak zorunda olduğu kurallar, tutum ve davranışların normatif bilgisi. devamı...
 • Barbaric Behavior: Barbarca davranışŸ, medeniyetsiz tutum, zalimce davranışŸ devamı...
 • Yetiştirim: Bir hayvana herhangi bir amaçla birtakım alışkanlıklar ve beceriler kazandırma işi. Bir hayvana şu ya da bu amaçla birtakım alışkanlıklar ve beceriler kazandırma işi. devamı...

Inakçı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.