incelikli

  1. İnceliği olan, incelik özelliği taşıyan.


Yayımlandı

kategorisi