Incorporations Surtax ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Incorporations Surtax" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Incorporations Surtax" ne demek?

 1. Tüzel kişilerin vergi cezaları

Incorporations Surtax nedir? İlişkili sözcükler

 • Tüzel Kişilerin Vergi Cezaları: Tüzel kişilerin yönetim ve arıtımında vergi yasasına aykırı davranışlarından doğacak vergi cezalarının tüzel kişiler adına kesilmesi. devamı...
 • Surtax Of Company: Ortaklık vergi cezaları devamı...
 • Gelir Vergisi: Kişilerin gelirlerinden, bir oran ölçüsünde devlete ödedikleri dolaysız vergi. Gerçek kişilerin genellikle bir yıl olmak üzere belirli bir dönemde, elde ettikleri gelirlerin net tutarı üzerinden alınan vergi. devamı...
 • Amendment Of Tax: Damga vergisi yükümlüleri vergi cezaları devamı...
 • Ağır Suç: Bilerek ve kötü bir amaçla işlenen ve kişilerin ya da toplumun türesini doğrudan doğruya bozmaları nedeniyle, cezaları ağır olarak gösterilen suçlar. devamı...
 • Vergi Gizliliği: Vergilendirme ve inceleme işleri ile görevli vergi yöntemi yasasında yazılı çeşitli kuruluşlarda bulunan yetkili sorumlu kişilerin bazı konulara ilişkin gizli tutulması gerekli ve zorunlu olan işlemleri başkalarına ve vergi yükümlülerine söyleyememeleri. devamı...
 • Kurumlar Vergisi: Tüzel kişilerin net kazançları üzerinden alınan dolaysız vergi. devamı...
 • Haraç: Bir yerden, bir kimseden zorbalıkla alınan para. Osmanlı Türklerinde genellikle toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi. devamı...
 • Kişisel Bildirge: Dar yükümlülükle bağımlı gerçek kişilerin yasalarına göre düzenleyerek vergi dairelerine verecekleri bildirge. devamı...
 • Ceza Yargılığı: Başkaca yetkili bir yargılık gösterilmemişse, genel ceza yasası yanında özel olarak ceza yargılarını gösteren yasalara göre, suçlulukları duruşma sonunda gerçekleşen kişilerin, cezalarını belirten yargı yeri. devamı...

Incorporations Surtax ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.