increase sözlük anlamı nedir?

Sözlükte increase kelimesinin manası:

  1. Büyüme, çoğalma, artma
  2. Ürün, mahsul
  3. Kâr
  4. Hasllât
  5. Döl
  6. Artmak, çoğalmak
  7. Gelişmek, büyümek
  8. Verimli olmak
  9. Arttırmak, çoğaltmak, büyütmek, ilerletmek
  10. Çoğalt

increase ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları