incredulousness sözlük anlamı nedir?

Sözlükte incredulousness kelimesinin manası:

  1. İnanmama durumu, kuşŸkulanma durumu, kuşŸkulu olma durumu, şŸüphe etme durumu, şŸüpheli olma durumu

incredulousness ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları