indecisive

Kararsız: İngilizce-Türkçe Anlamı ve Kullanımı

Giriş

“İndecisive” kelimesi, İngilizce’de yaygın olarak kullanılan ve Türkçe’de “kararsız” olarak çevrilen bir sıfattır. Kararsızlık, bir karar verememe veya bir karar vermekte zorlanma durumunu ifade eder. Bu makale, “indecisive” kelimesinin İngilizce-Türkçe anlamını, kullanımını ve ilgili ifadeleri ayrıntılı bir şekilde inceleyecektir.

İngilizce Anlamı

“İndecisive” kelimesi, Latince “indecisus” kelimesinden türemiştir ve “karar vermemiş” anlamına gelir. İngilizce’de, bir kişinin bir karar veremediği veya bir karar vermekte zorlandığı durumları tanımlamak için kullanılır. Kararsızlık, genellikle aşağıdaki özelliklerle karakterize edilir:

 • Tereddüt etme
 • Farklı seçenekler arasında gidip gelme
 • Bir kararın sonuçlarından korkma
 • Başkalarının görüşlerine aşırı güvenme
 • Mükemmeliyetçilik

Türkçe Anlamı

“İndecisive” kelimesinin Türkçe karşılığı “kararsız”dır. Kararsızlık, Türkçe’de de bir kişinin bir karar veremediği veya bir karar vermekte zorlandığı durumu ifade eder. Kararsız kişiler genellikle aşağıdaki davranışları sergilerler:

 • Kararlarını sürekli erteleme
 • Farklı seçenekleri tartıp durma
 • Bir kararın sonuçlarını abartma
 • Başkalarının fikirlerine fazla önem verme
 • Mükemmel bir karar verme beklentisi

Kullanım

“İndecisive” kelimesi, hem İngilizce hem de Türkçe’de çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. İşte bazı yaygın kullanım örnekleri:

 • İngilizce:
  • He was indecisive about which job to accept. (Hangi işi kabul edeceği konusunda kararsızdı.)
  • The indecisive leader caused the team to lose focus. (Kararsız lider, ekibin odaklanmasını kaybetmesine neden oldu.)
 • Türkçe:
  • Kararsız öğrenci hangi bölümü seçeceğine bir türlü karar veremedi.
  • Kararsız yönetici, çalışanları arasında huzursuzluğa neden oldu.

İlgili İfadeler

“İndecisive” kelimesiyle ilgili olarak, İngilizce ve Türkçe’de kullanılan çeşitli ifadeler vardır. İşte bazı yaygın ifadeler:

 • İngilizce:
  • Indecisive as a weather vane (Rüzgar gülü kadar kararsız)
  • To be torn between two decisions (İki karar arasında kalmak)
  • To vacillate between options (Seçenekler arasında gidip gelmek)
 • Türkçe:
  • Kararsız bir yaprak gibi savrulmak
  • İki arada bir derede kalmak
  • Bir sağa bir sola savrulmak

Sonuç

“İndecisive” kelimesi, İngilizce ve Türkçe’de yaygın olarak kullanılan ve kararsızlık durumunu ifade eden bir sıfattır. Kararsızlık, bir karar verememe veya bir karar vermekte zorlanma ile karakterize edilir. Bu makale, “indecisive” kelimesinin İngilizce-Türkçe anlamını, kullanımını ve ilgili ifadeleri ayrıntılı bir şekilde incelemiştir. Kararsızlığın hem bireyler hem de gruplar üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ve karar verme becerilerini geliştirmenin önemli olduğunu unutmamak gerekir.


Yayımlandı

kategorisi