indikatör nedir kimya

İndikatör Nedir?

İndikatörler, kimyasal reaksiyonların son noktasını belirlemek için kullanılan maddelerdir. Genellikle, reaksiyonun başlangıcında renksiz olan ve reaksiyonun son noktasında renk değiştiren maddelerdir. İndikatörler, asit-baz titrasyonlarında, redoks titrasyonlarında ve kompleksometrik titrasyonlarda kullanılırlar.

İndikatörlerin Özellikleri

 • İndikatörler, reaksiyonun başlangıcında renksiz olmalıdır.
 • İndikatörler, reaksiyonun son noktasında renk değiştirmelidir.
 • İndikatörlerin renk değişimi keskin olmalıdır.
 • İndikatörler, reaksiyon ortamına etki etmemelidir.
 • İndikatörler, ucuz ve kolay bulunabilen maddeler olmalıdır.

İndikatörlerin Çalışma Prensibi

İndikatörler, zayıf asit veya zayıf baz özelliğine sahip maddelerdir. Reaksiyon ortamının pH’ına göre, indikatorler iyonize olarak veya iyonize olmadan bulunurlar. İyonize olan indikatorler, renklidir. İyonize olmayan indikatorler ise, renksizdir.

Reaksiyonun başlangıcında, reaksiyon ortamının pH’ı nötrdür. Bu nedenle, indikator iyonize olmadan bulunur ve renksizdir. Reaksiyon ilerledikçe, reaksiyon ortamının pH’ı değişir. Asit-baz titrasyonlarında, asit veya baz eklendikçe reaksiyon ortamının pH’ı değişir. Redoks titrasyonlarında, oksitleyici veya redüktör eklendikçe reaksiyon ortamının pH’ı değişir. Kompleksometrik titrasyonlarda, kompleks oluşturucu eklendikçe reaksiyon ortamının pH’ı değişir.

Reaksiyon ortamının pH’ı değiştiğinde, indikator iyonize olur veya iyonize olmaktan çıkar. İyonize olan indikatorler, renklidir. İyonize olmayan indikatorler ise, renksizdir. Bu nedenle, reaksiyonun son noktasında indikator renk değiştirir.

İndikatörlerin Kullanım Alanları

İndikatörler, aşağıdaki alanlarda kullanılırlar:

 • Asit-baz titrasyonları
 • Redoks titrasyonları
 • Kompleksometrik titrasyonlar
 • pH ölçümleri
 • Renkli reaksiyonlar

Yaygın Olarak Kullanılan İndikatörler

 • Fenolftalein
 • Metil turuncu
 • Bromtimol mavisi
 • Metilen mavisi
 • Kongo kırmızısı
 • Lakmus
 • Evrensel indikatör

İndikatörlerin Seçimi

İndikatör seçerken, aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır:

 • Reaksiyonun türü
 • Reaksiyon ortamının pH’ı
 • Reaksiyonun son noktasının rengi
 • İndikatörün renk değişimi keskinliği
 • İndikatörün reaksiyon ortamına etkisi
 • İndikatörün fiyatı ve bulunabilirliği

İndikatörlerin Kullanımı

İndikatörler, genellikle titrasyonlarda kullanılırlar. Titrasyonlarda, indikator reaksiyon ortamına eklenir. Reaksiyon ilerledikçe, reaksiyon ortamının pH’ı değişir. İndikatör, reaksiyon ortamının pH’ına göre renk değiştirir. Reaksiyonun son noktasında, indikator renk değiştirir ve titrasyon durdurulur.

İndikatörler, ayrıca pH ölçümlerinde de kullanılırlar. pH ölçümlerinde, indikator reaksiyon ortamına eklenir. Reaksiyon ortamının pH’ına göre, indikator renk değiştirir. İndikatörün rengi, reaksiyon ortamının pH’ını belirlemek için kullanılır.

İndikatörler, renkli reaksiyonlarda da kullanılırlar. Renkli reaksiyonlarda, indikator reaksiyon ortamına eklenir. Reaksiyon ilerledikçe, reaksiyon ortamında renkli bir ürün oluşur. İndikatörün rengi, reaksiyon ürününün rengini belirlemek için kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi