indirect sözlük anlamı nedir?

Sözlükte indirect kelimesinin manası:

  1. İmalı, dolambaçlı, kinayeli, endirekt, aldatıcı, doğru olmayan, dolaylı
  2. Dolaşık, dolambaçlı, doğru olmayan, dolaylı
  3. Hile türünden
  4. Dolaylslyla olan
  5. Doğrudan doğruya olmayan, araçlı

indirect ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları