Indükleyici ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Indükleyici" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Indükleyici" ne demek?

 1. Düzenleyici proteine bağlanarak gen kaydını başlatan küçük molekül. Özel bir enzimin sentezine sebep olan herhangi bir bileşik; özel bir genin ifadesine sebep olan herhangi fiziksel veya kimyasal uyarıcı.

 2. Embriyoda hücreler tararından meydana getirilen ve komşu hücre ve dokuları etkileyen herhangi bir madde.

 3. Çevresel uyaranlara cevap olarak hücre veya organizmanın enzim veya enzim dizisi üretimini artıran bir molekül. İndükleyici, bazen bir enzimin substratı, hormon gibi bazı moleküller olabilir.

Indükleyici nedir? İlişkili sözcükler

 • Enzim Indükleyici: Biyotransformasyonda görevli bazı enzim veya enzim sistemlerinin üretimini artıran veya yıkımlanmasını azaltan ve böylece dokulardaki enzim düzeyini ve buna bağlı olarak da etkinliğini artıran maddeler. Karaciğerde ilaç biyotransformasyonunda görevli olan mikrozomal enzimlerin indüklenmesini gerçekleştiren binlerce madde vardır ve bunlar fenobarbital tipi ve poliaromatik hidrokarbon tipinde artış yapanlar olmak üzere iki kısma ayrılırlar. devamı...
 • Kofaktör: Bk. eşçarpan Bir enzimin aktifliği için gerekli olan, proteine gevşek ya da sıkıca bağlı olan (prostetik grup), bir metal iyonu (aktivatör) ya da organik bir molekül (koenzim) gibi protein olmayan devamı...
 • Antimetabolit: Enzim molekülünde koenzim veya substrat durumundaki esas metabolitin yerini alarak enzimin bloke olmasına neden olan ilaç veya zehir. devamı...
 • Substrat: Etkilenen madde Enzimin üzerinde etkili olduğu özel madde. devamı...
 • Izomeraz: (Yun. isos: eş; meros: parça) Molekül içinde yeni atom düzenlemesini katalizleyen herhangi bir enzim. Bir molekül içinde yeni atom düzenlenmesini katalizleyen herhangi bir enzim. devamı...
 • Indüktör: Bk. irkilteç Başlatıcı Represör proteine devamı...
 • Alerjen: Alerjiye sebep olan herhangi bir madde. (Yun. allos: diğeri; ergon: faaliyet) Alerjiye sebep olan herhangi bir madde. Allerjen. devamı...
 • Tirozinaz: Bakır kapsayan ve tirozini oksitleyerek dihidroksifenilalanin (DOPA) teşekkülüne yol açan bir grup enzimin genel adı. Hayvan ve bitki dokularında bulunan, tirozin adındaki aminoasidin melanine dönüşümünü katalize eden bir enzim devamı...
 • Sürükleyici: Sürükleme niteliği veya gücü olan. İlgiyi sürdüren. devamı...
 • ürolitiyazis: İdrar yollarının herhangi bir bölümünde taş oluşması veya taş bulunması. Tıkanmaya sebep olan taşlar erkek hayvanlarda hızlı seyirli pyelonefritisin gelişmesinden sonra böbrek dokusunun yırtılmasına sebep olabilir. devamı...

Indükleyici ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.