Inexistent ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Inexistent" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Inexistent" ne demek?

 1. Mevcudiyeti olmayan, varlığı olmayan

Inexistent nedir? İlişkili sözcükler

 • Intangible: Fiziksel varlığı olmayan, el ile tutulamaz, dokunulamaz Kavranamaz, kafaya giremez devamı...
 • Bağıntılı: Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan, göreli, izafi, nispi, rölatif. devamı...
 • Sırasız: Sırada olmayan, sırası olmayan, düzensiz. Yere, zamana, konuya, yönteme uygun olmayan Örnek: O hep sırasız arzularla, varlıklar içinde, yoksulluklar çekerdi. A. Ş. Hisar devamı...
 • Pasif: Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin Örnek: Yalnız müdafaa hâlinde ve pasif bir mücadeleyi sevdiğini zannettim. P. Safa Çekingen, durgun Örnek: Dolmabahçe, bir sis bulutu gibi silik, sessiz ve pasif, âdeta varlığından utanır gibi uzanmaktadır. H. Taner Edilgen. devamı...
 • Kayyumiyet: Allah’ın ezeli ve ebedi oluşu, daimi mevcudiyeti, bakiliği. (Bak: Kayyum) devamı...
 • Erythroblastosis: Kanda eritroblastların (gelişŸmemişŸ kırmızı kan hücreleri) mevcudiyeti ile karakterize hastalık devamı...
 • Animism: Animizm, butun varlıkların ve evrenin bir ruh taşıdığına inanan doktrin Varlıkların bedenlerinden ayrı olarak ruh sahibi oldukları inancı devamı...
 • Garage Sale: Gayri resmi satışŸ, eski eşŸya satışŸı, genellikle kişŸinin kendi arazisinde yapılan resmi olmayan kişŸisel varlık satışŸı; resmi olmayan emlak satışŸı devamı...
 • Homo Faber: (Lat.): Yapımcı insan; becerili insan; çalışan, araçlar yapan varlık; doğalcı, olgucu ve pragmacı bir insan anlayışının formülü. // Bu anlayış, insanda herhangi bir yüksek yetinin, ayrı bir özel us yetisinin varlığını kabul etmez; böyle bir ayrıcalığı yoktur insanın; insanla hayvan arasında bir öz ayrılığı değil, bir derece ayrılığı vardır yalnızca; insan ilk planda us varlığı devamı...
 • Incorporal: Madde varlığı olmayan. devamı...

Inexistent ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.