Inexpensiveness ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Inexpensiveness" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Inexpensiveness" ne demek?

 1. Ucuzluk

 2. Pahalı olmama durumu, ucuzluk, ucuz olma durumu, fazla pahaya patlamama durumu, düşŸük fiyatlı olma durumu

Inexpensiveness nedir? İlişkili sözcükler

 • Inexpensiveness: Ucuzluk Pahalı olmama durumu, ucuzluk, ucuz olma durumu, fazla pahaya patlamama durumu, düşŸük fiyatlı olma durumu devamı...
 • Inexpensively: Pahalı olmayan bir şŸekilde, ucuz bir şŸekilde, fazla pahaya patlamayan bir şŸekilde devamı...
 • Inexpensive: Ucuz, masrafı az Ucuz, masrafsız devamı...
 • Shoddiness: AşŸağŸılık, astlık, bayağŸılık, adilik, ucuzluk, değŸersizlik, eksiklik; sahtelik, yalan, ucuz olma durumu devamı...
 • Ucuz Pahalı Dememek: Yüksek veya düşük fiyatlı olduğuna bakmamak: “Tavşanlarını, kekliklerini ucuz pahalı demeden ilk çıkan alıcılara sattı.” -N. Cumalı. devamı...
 • Ucuz Pahalı: Yüksek veya düşük fiyatlı olduğuna bakmadan Örnek: Tavşanlarını, kekliklerini ucuz pahalı demeden ilk çıkan alıcılara sattı. N. Cumalı devamı...
 • Voicelessness: Sessizlik, sessiz olma durumu, sesli olmama durumu, sesi olmama durumu; fikirsizlik fikirsiz olma durumu; etkisizlik, tesirsizlik, etkisiz olma durumu, tesirsiz olma durumu devamı...
 • Imperceptibility: Algılanamazlık, algılanabilir olmama durumu, tespit edilemezlik, hissedilemezlik, hissedilebilir olmama durumu; incelik, hafiflik, azıcık olma durumu, küçücük olma durumu, farkına varılamaz olma durumu devamı...
 • Unsturdiness: Dayanaksızlık, istikrarsızlık, dengesizlik, gevşŸeklik, zayıflık, gürbüz olmama durumu, sağŸlam olmama durumu, yıkılacakmışŸ gibi olma durumu, çökecekmişŸ gibi olma durumu devamı...
 • Incorporeality: Soyut olma durumu, soyutluk, maddesel olmama durumu; herhangi bir vücudu veya biçimi olmama durumu, cisimsizlik devamı...

Inexpensiveness ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.