infak nedir din

İnfak Nedir?

İnfak, İslam dininde önemli bir ibadettir. Allah’ın rızasını kazanmak ve ahirette sevap kazanmak için yapılan her türlü hayır işine infak denir. İnfak, mal, mülk, para, emek, zaman ve bilgi gibi her türlü değerli şeyle yapılabilir.

İnfağın Önemi

İnfak, İslam dininde çok önemli bir yere sahiptir. Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hadislerinde infakın önemi vurgulanmıştır.

 • Kur’an-ı Kerim’de İnfak: Kur’an-ı Kerim’de infakla ilgili birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerde infakın Allah’ın rızasını kazanmak için yapılması gerektiği, infak edenlerin ahirette sevap kazanacağı ve infakın cimrilikten uzak durmanın bir yolu olduğu belirtilmektedir.

 • Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hadislerinde İnfak: Hz. Muhammed (s.a.v.), infakın önemi hakkında birçok hadis söylemiştir. Bu hadislerde infakın sadaka olduğunu, sadakanın günahları affettireceğini, infak edenlerin ahirette zengin olacağı ve infakın Allah’ın sevgisini kazandıracağı belirtilmektedir.

İnfağın Çeşitleri

İnfak, mal, mülk, para, emek, zaman ve bilgi gibi her türlü değerli şeyle yapılabilir. İnfağın en yaygın çeşitleri şunlardır:

 • Mal ve Mülk İnfağı: Mal ve mülk infakı, sahip olunan mal ve mülkün bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermektir. Bu, para, yiyecek, giyecek, barınma ve ulaşım gibi ihtiyaçlar için yapılabilir.

 • Para İnfağı: Para infakı, sahip olunan paranın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermektir. Bu, sadaka, zekat, fitre ve kurban gibi ibadetler için yapılabilir.

 • Emek İnfağı: Emek infakı, sahip olunan bilgi ve becerileri ihtiyaç sahiplerine sunmaktır. Bu, gönüllü çalışma, eğitim verme, sağlık hizmeti sunma ve çevre temizliği gibi faaliyetler için yapılabilir.

 • Zaman İnfağı: Zaman infakı, sahip olunan zamanın bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ayırmaktır. Bu, hasta ziyaretleri, yaşlılara yardım etme, çocuklara eğitim verme ve çevre temizliği gibi faaliyetler için yapılabilir.

 • Bilgi İnfağı: Bilgi infakı, sahip olunan bilgi ve becerileri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktır. Bu, eğitim verme, kitap yazma, makale yayınlama ve internet üzerinden bilgi paylaşımı gibi faaliyetler için yapılabilir.

İnfağın Faydaları

İnfak, hem infak eden hem de infak edilen kişi için birçok faydaya sahiptir. İnfağın faydaları şunlardır:

 • Allah’ın Rızasını Kazanmak: İnfak, Allah’ın rızasını kazanmak için yapılan bir ibadettir. İnfak eden kişi, Allah’ın rızasını kazanarak ahirette sevap kazanır.

 • Günahları Affettirmek: İnfak, günahları affettirmenin bir yoludur. İnfak eden kişi, infakı sayesinde günahlarının affedilmesini sağlayabilir.

 • Ahirette Zengin Olmak: İnfak eden kişi, ahirette zengin olur. İnfak edilen mal ve mülk, ahirette kat kat fazlasıyla geri döner.

 • Allah’ın Sevgisini Kazandırmak: İnfak, Allah’ın sevgisini kazandırmanın bir yoludur. İnfak eden kişi, infakı sayesinde Allah’ın sevgisini kazanır.

 • Toplumsal Dayanışmayı Sağlamak: İnfak, toplumsal dayanışmayı sağlar. İnfak eden kişi, ihtiyaç sahiplerine yardım ederek toplumsal dayanışmayı güçlendirir.

 • Ekonomik Gelişmeyi Teşvik Etmek: İnfak, ekonomik gelişmeyi teşvik eder. İnfak edilen mal ve mülk, ekonomide dolaşıma girerek ekonomik büyümeyi sağlar.

 • Çevre Korumasına Katkı Sağlamak: İnfak, çevre korumasına katkı sağlar. İnfak edilen mal ve mülk, çevre koruma projelerinde kullanılarak çevrenin korunmasına yardımcı olur.

İnfak Ederken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İnfak ederken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır:

 • İnfak, Allah rızası için yapılmalıdır. İnfak, gösteriş veya başkalarının beğenisini kazanmak için yapılmamalıdır.

 • İnfak, gönülden yapılmalıdır. İnfak, zorla veya mecburiyetten yapılmamalıdır.

 • İnfak, ihtiyaç sahiplerine yapılmalıdır. İnfak, zenginlere veya ihtiyaç duymayan kişilere yapılmamalıdır.

 • İnfak, ölçülü bir şekilde yapılmalıdır. İnfak, kişinin kendi ihtiyaçlarını ihmal edecek şekilde yapılmamalıdır.

 • İnfak, gizli bir şekilde yapılmalıdır. İnfak, gösteriş veya başkalarının beğenisini kazanmak için yapılmamalıdır.

Sonuç

İnfak, İslam dininde önemli bir ibadettir. İnfak, Allah’ın rızasını kazanmak, günahları affettirmek, ahirette zengin olmak, Allah’ın sevgisini kazandırmak, toplumsal dayanışmayı sağlamak, ekonomik gelişmeyi teşvik etmek ve çevre korumasına katkı sağlamak gibi birçok faydaya sahiptir. İnfak ederken, infakın Allah rızası için yapılması, gönülden yapılması, ihtiyaç sahiplerine yapılması, ölçülü bir şekilde yapılması ve gizli bir şekilde yapılması gibi hususlara dikkat edilmelidir.


Yayımlandı

kategorisi