infj nedir

INFJ: İçedönük, Sezgisel, Hisseden ve Yargılayan

INFJ, Myers-Briggs Kişilik Tipi Göstergesi’nde (MBTI) bulunan 16 kişilik tipinden biridir. INFJ’ler, içedönük, sezgisel, hisseden ve yargılayan kişilerdir. Bu, onların iç dünyalarına odaklandıkları, geleceğe yönelik düşüncelere sahip oldukları, duygularına göre karar verdikleri ve organize ve planlı oldukları anlamına gelir.

INFJ’ler, nüfusun yaklaşık %1’ini oluşturur ve en nadir kişilik tiplerinden biridir. Genellikle yaratıcı, şefkatli ve anlayışlı kişilerdir. Başkalarının ihtiyaçlarına duyarlıdırlar ve başkalarına yardım etmek için ellerinden geleni yaparlar. Ayrıca, güçlü bir sezgiye sahiptirler ve gelecekteki olayları tahmin etme konusunda yeteneklidirler.

INFJ’ler, genellikle iyi iletişim becerilerine sahiptir ve başkalarıyla kolayca bağlantı kurabilirler. Ancak, bazen içe kapanıklıkları nedeniyle başkalarıyla yakın ilişkiler kurmakta zorluk çekebilirler. Ayrıca, çok fazla sorumluluk alma eğilimindedirler ve bu da onları strese ve tükenmişliğe yatkın hale getirebilir.

INFJ’ler, genellikle yaratıcı ve yenilikçi kişilerdir. Yeni fikirler üretmeyi severler ve başkalarının düşüncelerine açıktırlar. Ayrıca, çok çalışkan ve disiplinlidirler ve hedeflerine ulaşmak için ellerinden geleni yaparlar.

INFJ’ler, genellikle iyi liderlerdir. Başkalarını motive etme ve ilham verme konusunda yeteneklidirler. Ayrıca, çok iyi dinleyicilerdir ve başkalarının ihtiyaçlarını anlamakta iyidirler.

INFJ’ler, genellikle iyi arkadaşlar ve eşlerdir. Sadık, şefkatli ve anlayışlıdırlar. Ayrıca, çok iyi dinleyicilerdir ve başkalarının ihtiyaçlarını anlamakta iyidirler.

INFJ’ler, genellikle aşağıdaki mesleklerde başarılı olurlar:

 • Psikolog
 • Danışman
 • Terapist
 • Öğretmen
 • Yazar
 • Sanatçı
 • Müzisyen
 • Hemşire
 • Doktor
 • Sosyal hizmet uzmanı
 • Din adamı
 • Politikacı

INFJ’ler, genellikle yaratıcı, şefkatli ve anlayışlı kişilerdir. Başkalarının ihtiyaçlarına duyarlıdırlar ve başkalarına yardım etmek için ellerinden geleni yaparlar. Ayrıca, güçlü bir sezgiye sahiptirler ve gelecekteki olayları tahmin etme konusunda yeteneklidirler.


Yayımlandı

kategorisi