ingiliz merkantilizmi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ingiliz merkantilizmi kelimesinin manası:

  1. Deniz aşırı ticaretin İngiliz gemilerinin tekelinde olmasını savunan ve İngiliz mallarıyla rekabet edebilecek yabancı malların ülkeye girişine izin vermeyen özellikleriyle öne çıkan merkantilist görüş. krş. merkantilizm, Alman merkantilizmi, Fransız merkantilizmi

ingiliz merkantilizmi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları