injunctive

“Injunctive,” İngilizce bir sıfattır ve Türkçe’de “hükümetsel” veya “yasal” anlamına gelir. Bu terim, genellikle yasal veya hukuki belgelerde kullanılır ve bir emir, yasak veya talimatın ifadesidir.

“Injunctive relief” ifadesi, hukuki bir terim olup, mahkemeden bir kişinin belirli bir davranışı yapmasını veya yapmamasını emretme amacını taşır. Bu, genellikle hukuki bir anlaşmazlık veya sorunun çözümü için başvurulan bir hukuki araçtır.

Örneğin, bir mahkeme, taraflar arasındaki bir anlaşmazlıkta bir tarafın belirli bir eylemi durdurmasını veya belirli bir eylemi gerçekleştirmesini emrediyorsa, bu injunctive relief olarak adlandırılabilir.

Bu terim, hukuki dilde sıklıkla karşılaşılabilen bir ifadedir ve genellikle mahkeme kararlarında veya hukuki belgelerde rastlanabilir.


Yayımlandı

kategorisi