Inkılabı Hakaik ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Inkılabı Hakaik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Inkılabı Hakaik" ne demek?

 1. Hakikatlerin tam zıddına dönmesi (ki, böyle bir şey mümkün değildir.) (Bak: İçtima-ı zıdden) (İnkılab-ı hakaik ittifaken muhaldir. Ve inkılab-ı hakaik içinde muhal ender muhal, bir zıd, kendi zıddına inkılabıdır. Ve bu inkılab-ı ezdad içinde bilbedahe bin derece muhal şudur ki: Zıd kendi mahiyetinde kalmakla beraber, kendi zıddının aynı olsun. S.) (Osmanlıca’da yazılışı: inkılâb-ı hakaik)

Inkılabı Hakaik nedir? İlişkili sözcükler

 • Muzmeri Hakaik: Saklı, gizli kalmış, meydana çıkarılmamış hakikatler. Hakikatlerin gizlisi. (Osmanlıca’da yazılışı: muzmer-i hakaik) devamı...
 • Mecmaı Hakaik: Hakikatlerin toplandığı yer. Hakikatlerin merkezi. (Osmanlıca’da yazılışı: mecma-ı hakaik) devamı...
 • Inkılab: Başka tarza değişme. Bir halden diğer hale geçme. Başka türlü olma. (Osmanlıca’da yazılışı: inkılâb) devamı...
 • Yaz Inkılabı: Bk. yaz gündönümü devamı...
 • Kış Inkılabı: Bk. kış gündönümü devamı...
 • Inkılab ı Sayfı: Bk. yaz dönencesi devamı...
 • Inkılab ı şitaı: Bk. kış dönencesi devamı...
 • Inkılab Alel Akıb: Ökçeler üzerine dönmek demektir ki, asker yürüyüşünde olduğu gibi, tam sağdan veya soldan geri dönmektir. İki ökçeyi birden yerinde çevirmek suretiyle inkılab ale-l a’kıb, ayakları çaprazlaştırdığından yürümeyi imkansız bırakır. Kur’an’da bu tabir ya harbde firardan kinaye veya dinde irtidaddan mecaz olmak üzere iki manaya muhtemildir. (E.T.) (Osmanlıca’da yazılışı: inkılâb ale-l a’kıb) devamı...
 • Tereccuh Bila Müreccih: Bir şeyin kendi zatında diğer şeye karşı bir üstünlük vasfı olmadığı halde, hiç sebebsiz üstün bulunması ki; böyle bir hal imkansızdır, muhaldir. (Osmanlıca’da yazılışı: tereccuh bilâ müreccih) devamı...
 • Tahsinat: Alkışlamalar. Güzelleştirmeler. Beğenmeler.(Bilbedahe şöyle tahsinat ve tezyinat, onların Saniinde gayet şiddetli bir irade-i tahsin ve kasd-ı tezyin var olduğunu gösterir. Ve irade-i tahsin ve tezyin ise bizzarure o Sani’de san’atına karşı kuvvetli bir rağbet ve kudsi bir muhabbet olduğunu gösterir. Ve masnuat içinde en cami’ ve letaif-i san’atı birden kendinde gösteren ve bilen ve bildiren devamı...

Inkılabı Hakaik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.