inklinasyo pelvis sözlük anlamı nedir?


Sözlükte inklinasyo pelvis kelimesinin manası:

  1. Diamater conjugata ile diamater verticalis arasındaki açı.
  2. Diamater conjugata ile diamater verticalis arasındaki açı.

inklinasyo pelvis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları