inorganik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte inorganik kelimesinin manası:

  1. Cansız olan.
  2. Organik olmayan, anorganik.
  3. Hücrelerin cansız bölümleri.
  4. Organlardaki bozukluktan ileri gelmeyen hastalık.
  5. Temel element olarak karbon atomu içermeyen kimyasallar.
  6. Hidrokarbondan türememiş maddeler.
  7. Organik kökenli olmayan.
  8. Canlılardan elde edilmeyen ve canlıların yaşadığı çevrede bulunan karbondioksit, su, tuz gibi mineral maddeler.
  9. Organik olmayan, yapısında karbon içermeyen, cansız, anorganik.

inorganik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları