insan hakları evrensel bildirgesi nedir

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB), Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilen ve tüm insanların doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri tanımlayan bir bildirgedir. 10 Aralık 1948’de Paris’te kabul edilen bildirge, 30 maddeden oluşmaktadır.

İHEB’nin Konusu

İHEB, tüm insanların doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri tanımlamaktadır. Bu hak ve özgürlükler arasında şunlar yer almaktadır:

 • Yaşam hakkı
 • Özgürlük ve güvenlik hakkı
 • Kölelik ve angaryadan korunma hakkı
 • İşkence ve zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya ceza görmeme hakkı
 • Kişinin hukuki kişiliğine saygı hakkı
 • Kanun önünde eşitlik hakkı
 • Ayrımcılık yapılmama hakkı
 • Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkı
 • Görüş ve ifade özgürlüğü hakkı
 • Barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü hakkı
 • Mülkiyet hakkı
 • Eğitim hakkı
 • Çalışma hakkı
 • Sosyal güvenlik hakkı
 • Sağlık hakkı
 • Uygun bir yaşam standardı hakkı
 • Barış hakkı

İHEB’nin Önemi

İHEB, tüm insanların doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri tanımlayan önemli bir belgedir. Bildirge, uluslararası hukukun temel taşlarından biridir ve birçok ülkenin anayasasına ilham kaynağı olmuştur. İHEB, ayrıca, insan hakları ihlallerine karşı mücadelede önemli bir araçtır.

İHEB’nin Tarihi

İHEB, II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi. Bildirge, savaş sırasında yaşanan insan hakları ihlallerine tepki olarak hazırlandı. İHEB’nin hazırlanmasında, Eleanor Roosevelt, René Cassin ve Charles Malik gibi isimler önemli rol oynadı.

İHEB’nin Etkisi

İHEB, kabul edildiği günden bu yana, dünya çapında insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için önemli bir etkiye sahip oldu. Bildirge, birçok ülkenin anayasasına ilham kaynağı oldu ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelede önemli bir araç olarak kullanıldı. İHEB, ayrıca, insan hakları eğitimi ve farkındalığının artırılmasında da önemli bir rol oynadı.

İHEB’nin Güncelliği

İHEB, kabul edildiği günden bu yana geçen süre içinde, güncelliğini korumaktadır. Bildirge, hala birçok ülkede insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. İHEB, ayrıca, insan hakları eğitimi ve farkındalığının artırılmasında da önemli bir rol oynamaktadır.

Sonuç

İHEB, tüm insanların doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri tanımlayan önemli bir belgedir. Bildirge, uluslararası hukukun temel taşlarından biridir ve birçok ülkenin anayasasına ilham kaynağı olmuştur. İHEB, ayrıca, insan hakları ihlallerine karşı mücadelede önemli bir araçtır.


Yayımlandı

kategorisi