insaniçincilik sözlük anlamı nedir?

Sözlükte insaniçincilik kelimesinin manası:

  1. İnsanı evrenin merkezi sayan, bütün öbür yaratıkların insan için yaratılmış olduklarını söyleyen dinî nitelikli öğreti, antroposantrizm.
  2. İnsanı doğanın merkez
  3. İnsanı bütün evrenin odağı ve ereği sayan, bütün nesnelerin insan için var olduğunu Meri süren felsefe görüşlerine verilen genel ad.

insaniçincilik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları