Insaniyeti Kübra ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Insaniyeti Kübra" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Insaniyeti Kübra" ne demek?

 1. Büyük ve en makbul olan insanlık, yani, İslamiyet.(Ey Nefis! Hayr-ı mahz olan vücudu sana giydiren Halik-ı Zülcelal, sana iştihalı bir mide verdiğinden Rezzak ismi ile bütün mat’umatı bir sofra-i nimet içinde senin önüne koymuştur. Sonra sana hassasiyetli bir hayat verdiğinden, o hayat dahi bir mide gibi rızık ister. Göz, kulak gibi bütün duyguların, eller gibidir ki, ruy-u zemin kadar geniş bir sofra-i ni’meti o ellerin önüne koymuştur. Sonra manevi çok rızık ve ni’metler isteyen insaniyeti sana verdiğinden alem-i mülk ve melekut gibi geniş bir sofra-i ni’met, o mide-i insaniyetin önüne ve aklın eli yetişecek nisbette sana açmıştır. Sonra nihayetsiz ni’metleri isteyen ve hadsiz rahmetin meyveleri ile tegaddi eden ve insaniyet-i kübra olan İslamiyeti ve imanı sana verdiğinden daire-i mümkinat ile beraber Esma-i Hüsna ve sıfat-ı mukaddesenin dairesine şamil bir sofra-i ni’met ve saadet ve lezzet sana fethetmiş. Sonra imanın bir nuru olan muhabbeti sana vermekle gayr-ı mütenahi bir sofra-i nimet ve saadet ve lezzet sana ihsan etmiştir. S.) (Osmanlıca’da yazılışı: insaniyet-i kübra)

Insaniyeti Kübra nedir? İlişkili sözcükler

 • Hatıcei Kübra: Peygamberimizin (A.S.M.) ilk zevcesi ve mü’minlerin annesi. Yirmidört sene bütün varlığıyla ve mülküyle Peygamber Efendimize hizmet etmiş ve Ona ilk olarak iman etmiştir. (Radıyallahu Anha) (Osmanlıca’da yazılışı: hatîce-i kübra) devamı...
 • Kovuşturmazlık: (Söz sanatı terimi) Cümlede, başlanmış bulunan bir kuruluşu bırakıp sözü başka bir kuruluşla bitirme çalımı. “O sana bu kadar iyilik etsin, sonra da ondan en ufak bir yardımı esirgemek!” gibi ki baştaki cümleye göre son parça «sonra da sen ondan en ufak bir yardımı esirge!» şeklinde olmalı idi. devamı...
 • Imanı Taklidı: Az şüphelere mağlup olabilen, başkalarını takliden olan iman. Tahkik ehline ait olmayan, cahillere mahsus iman. (Osmanlıca’da yazılışı: iman-ı taklidî) devamı...
 • Mahkemei Kübra: Öldükten sonra, ahiretteki ve Allah (C.C.) huzurundaki mahkeme. Bütün insanların muhakemesinin huzur-u İlahiyede yapılacağı yer. (Osmanlıca’da yazılışı: mahkeme-i kübra) devamı...
 • Kübra: Bk. büyük önerme En büyük, çok büyük olan. devamı...
 • Köle Ahlakı: Nietzsche’nin, acıma, alçak gönüllülük, sabır, korku, büyük olan her şeye karşı güvensizlik gibi özellikler taşıyan yaşama tutumuna verdiği ad. Karşıtı bk. efendi ahlâkı devamı...
 • Adamlık Sen De Kalsın: 1) karşı taraf iyilik bilmese de sen yine iyilik et; 2) bu işi nasıl olsa sana yaptıracaklar, bari kendiliğinden yap da onurunu koru. devamı...
 • çatal Bıçak Takımı: Sofra için gerekli olan çatal, kaşık, bıçak ve diğer servis araçlarının tümü Örnek: İçinden bir yuvarlak francala, çocuk oyuncaklarını andıran bir çatal bıçak takımı çıkardı. Y. K. Karaosmanoğlu devamı...
 • Hissi Sadis: Altıncı hiss, altıncı duygu.(Kalb ile vicdan, mahall-i iman. Hads ile ilham, delil-i iman. Bir hiss-i sadis, tarik-ı iman. Fikr ile dimağ, bekçi-i iman) (Lemaat. dan) (Osmanlıca’da yazılışı: hiss-i sâdis) devamı...
 • Be Better Than Ones Word: SöylediğŸinden fazlasını yapmak, söv verdiğŸinden fazlasını yerine getirmek, vaat ettiğŸinden daha fazlasını gerçekleşŸtirmek (Yazılışı: be better than one’s word) devamı...

Insaniyeti Kübra ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.